TEROSS EVENTS
TEAMBUILDING: Of je nu kiest voor een teamuitje of teambuilding beiden worden gezien als teambuilding. Toch is er een wezenlijk verschil. Natuurlijk werken alle activiteiten welke in teamverband worden gedaan mee om de onderlinge band te versterken. Maar een teambuilding gaat verder en dieper als een dagje met elkaar bezig zijn.

Teambuilding is in, en daar schuilt een groot gevaar.

Bekende vormen van teambuilding zijn; abseilen, zeilen, uitstapjes, het opsporen van de gestolen Rembrandt of survivaltrainingen. Stuk voor stuk gericht op het verbeteren van de onderlinge sfeer. Prima initiatieven, maar de noemer -teambuilding- is misplaatst. Ondanks dat iedereen een leuke tijd heeft gehad gaat men de volgende werkdag weer net zo aan het werk als voorheen. Voornoemde uitstapjes kunnen het groepsproces zelfs in de weg zitten. Het is een excuus om er (n)iets aan te doen. We hebben toch aan teambuilding gedaan? Sfeer is slechts een van de vele elementen van teambuilding. Teambuilding is als team iets samen doen om een doel te bereiken.

Een team is meer dan een groep losse individuen die min of meer toevallig op eenzelfde afdeling werken. Voetbalsupporters van FC OSS hoe eensgezind misschien ook in hun warme clubgevoel, vormen geen team. Maar de voetballers zelf weer wel. We spreken van een team als er sprake is van:
-- een gemeenschappelijke doel
-- betrokkenheid van teamleden bij het doel en bij elkaar
-- duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden
-- heldere werkafspraken, en procedures
-- onderling vertrouwen, waardering en respect.
Teambuilding is geen eenmalige activiteit maar een continu proces. Een teamuitje kan hierin de eerste aanzet zijn de teambuilding volgt. Door een goede motivatie kan het rendement van een team met meer dan 50 procent toenemen. Maar hoe doet u dat eigenlijk, teambuilding? Hoe smeed je een groep individuen tot een hecht team? Helaas is teamvorming geen lineair proces waarin achtereenvolgens de fasen worden doorlopen. Door allerlei factoren (een nieuw teamlid, een management wisseling enz.) kan een goed functionerend team weer terugvallen in een vorige fase. Soms zijn de verschillen zo groot of de voorwaarden zo slecht dat het team de prestatiefase niet eens bereikt.

-- Fase 1: vorm
In de eerste fase kennen mensen elkaar nog niet. Omdat er nog geen onderlinge verbondenheid of intimiteit is, is de aandacht vooral gericht op de centrale persoon: de groeps- of teamleider. Dit is de fase waarin de teamleider zijn rol als leider neerzet. In deze fase is het cruciaal dat hij de autoriteit uitstraalt die de leden van hem verwachten.

-- Fase 2: storm
De fase van conflict en chaos. Verschillen, irritaties en conflicten tussen teamleden komen aan de oppervlakte omdat elk teamlid zijn standpunten en belangen nastreeft. Het -ik-gevoel is in deze fase veel sterker aanwezig dan het -wij-gevoel. Dat leidt soms tot openlijke conflicten en meningsverschillen. Ook worden in deze fase de contouren van groepsrollen (zwarte schapen, leiders) duidelijk.

-- Fase 3: norm
Groepsnormen worden duidelijker zodra teamleden hun rol als teamlid beginnen te accepteren. De samenwerking komt op gang en de manier waarop mensen samenwerken wordt expliciet of impliciet vastgelegd. Ieder teamlid wordt zich er meer en meer van bewust dat hij de anderen nodig heeft om resultaten te bereiken.

-- Fase 4: prestatie
Losse individuen transformeren zich in teamspelers. In deze fase is er een grote betrokkenheid bij elkaar en bij de teamdoelen. Teamleden communiceren open met elkaar, spreken conflicten uit en voorzien elkaar van constructieve feedback. Teambuilding is geen truc, het kost tijd en is een investering. Ook dient teambuilding geen doel op zich te zijn, maar te leiden tot een beter eindproduct. Het mooiste van teambuilding is dat u het iedere dag kunt oefenen! Actief werken aan teambuilding is hard nodig. Een grote werkdruk maakt het echter lastig om hier tijd voor te vinden. De TEROSS TEAMBUILDING opent gesloten deuren met behulp van ijsbrekers. Op een ludieke wijze komen de mensen los en leren ze elkaar in korte tijd beter kennen. Tijdens deze ijsbrekers wordt bewust of onbewust de vorm neergezet van het team (fase 1) met vaak nog verrassende ontwikkelingen.. Vervolgens wordt het programma voortgezet met de geschikte onderdelen. Afhankelijk van de groep, de locatie en het beschikbare tijdsbestek gaan we verder met fase 2, 3 en 4. Fase 2 kunnen we uitvoeren als kortstondig een windkracht 10, of gedurende een langere tijd windkracht 4 aanwakkerend tot windkracht 6. Fase 3 en 4 worden vaak in elkaar verweven en de praktijk leert dat men dan de storm van fase 2 ook weer snel is vergeten. Ook hier komen vaak verrassende ontwikkelingen naar buiten. En de blaadjes die tot dat moment stil aan de bomen hingen komen voorgoed in beweging Teross beschikt zelf over een groot aantal traditionele teambuildingspellen zoals vlotbouwen, spinnenweb, skilatten en lopende A. Verder werken wij met een aantal door Tom Heck ontwikkelde teambuildingsopdrachten. http://www.teachmeteamwork.com. Ook al zijn deze teambuildingsopdrachten voor Amerikenen bedoeld, een aantal zijn ook voor Europeanen geschikt. Speciaal is de soft survival waarbij aan de hand van opdrachten een parcours dient te worden afgelegd en een afstand te worden overbrugt. Een gevarieerd programma waarbij men op elkaar is aangewezen als team. Door de speciale opzet is het risico op letsel minimaal waardoor iedereen de volgende dag weer gewoon aan het werk kan.

Voor vragen over dit programma gelieve contact op te nemen via een van de geboden mogelijkheden.
proef