TEROSS EVENTS
STADSUDOKU: Een sudoku is een puzzel bestaande uit negen bij negen vakjes die gegroepeerd zijn als negen blokken van drie bij drie vakjes. In de vakjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden op zo'n manier dat in elke horizontale lijn en in elke verticale kolom en in elk van de negen blokjes de cijfers 1 tot en met 9 een keer voorkomen. In een aantal vakjes zijn de cijfers al ingevuld. (bron wikipedia)

Bij de TEROSS STADSUDOKU, is de stad het decor, en verdeeld in 9 sectoren. Aan u de taak om de ontbrekende cijfers te bemachtigen. Dit lijkt echter makkelijker dan het is. Want welke van de 9 vakjes hebt u? In totaal zijn er namelijk 81. Aan de hand van vragen en opdrachten kunt u achter de benodigde getallen komen. Ook de STADSUDOKU heeft verschillende varianten:
--Traditioneel (alles op papier)
--Smartphone
--GPS
--Cryptisch

STADSUDOKU is geschikt om zowel als citygame als in het buitengebied te worden gehouden. STADSUDOKU wordt gedaan in kleine groepen.

Ook STADSUDOKU is bij TEROSS maatwerk. Neem voor prijsindicatie contact met ons op . Uitvoering in bijna alle plaatsen mogelijk.
proef