TEROSS EVENTS
KAARTLEZEN: Het recreatief bezig zijn met de auto verhoogt het plezier in autorijden. Om dit plezier goed tot zijn recht te laten komen is kennis van het kaartlezen onontbeerlijk. Kaartlezen is vaak de basis bij alle ritten en rallys. Om de beginnende kaartlezer op weg te helpen, wordt er door TEROSS regelmatig een kaartleescursus georganiseerd. Deze cursus is geschikt voor zowel de beginnende kaartlezer als voor kaartlezers met enige ervaring. In twee avonden en een zaterdagochtend krijgt u de benodigde theorie, deze wordt diezelfde middag nog in praktijk gebracht in een oefenrit. Het programma voor de cursus ziet er als volgt uit:

-- DAG 1 van 19:30 - 22:00 uur.

-- Introductie / kennismaking
-- De kaart
-- De Legenda
-- Systemen

-- DAG 2 van 19:30 - 22:00 uur.

-- Q en A dag 1
-- Aan- en aflooproutes
-- Vlaggen, controles en dwangpijlen
-- Vervolg systemen
-- Reglementen en reglement oefenrit

-- DAG 3 van 9:30 - 12:00 uur en van 13:00 - 16:30

-- Q en A dag 1 en 2
-- Vervolg systemen
-- Lunch
-- Oefenrit
-- Evaluatie

Kosten voor deze kaartleescursus bedragen 35 euro per persoon inclusief koffie / thee en eenvoudige lunch. De cursus wordt gehouden bij voldoende aanmeldingen en vindt plaats in Nijmegen, Oss of Gorinchem.

Neem voor uitvoeringdata contact met ons op. Eerstvolgende cursus: medio maart 2014
proef