TEROSS EVENTS
GEOCACHING: Geocaching is een outdoor game, waarbij gebruik wordt gemaakt van een GPS-ontvanger om ergens ter wereld een zogenaamde geocache (schat) te vinden. Nadat op 1 mei 2000 het Selective Availability Signaal werd uitgezet, een stoorsignaal voor een opzettelijke degradatie van de nauwkeurigheid, werd het voor burgers interessant iets met de signalen te doen.

Het basis idee voor geocaching was er al, en is gebaseerd op letterboxing. Geocaching is de moderne variant van het aloude orientatiespel letterboxing.

Letterboxing begon in Engeland, in Dartmoor om precies te zijn, toen natuurgids James Perrott in 1854 een forse jampot plaatste bij Cranmere Pool, een voormalig meer. Tijdens rondleidingen gaf James aanwijzingen om de schat te vinden en maakte hij duidelijk wat de bedoeling was. Vinders van Perrott's Pot konden er aan zichzelf geadresseerde briefkaarten in achterlaten, die door volgende vinders weer werden meegenomen en gepost. Zo konden schatzoekers aantonen dat zij de pot hadden gevonden en werden zij ook op de hoogte gehouden van vondsten van anderen.

Een cache was in eerste instantie een kleine waterdichte doos, voorzien van een logboek en de "schat". De coordinaten werden bekend gemaakt en men kon op zoek.

In de loop der jaren is het spel dermate ontwikkeld dat niets meer onmogelijk is. Inmiddels zijn er:
--7 afmeting formaten, van nano t/m large.

--8 typen caches:

Traditionele caches De eenvoudigste soort, waarbij de eindlocatie al staat vermeld op internet. De cacher voert de coordinaten in en kan op weg gaan.
Multicaches Bij deze caches zijn alleen bepaalde waypoints (tussenpunten) gegeven. Zo kan er op een bepaald punt een vraag beantwoord moeten worden of moet er een volgend coordinaat gezocht en/of berekend worden.
Mystery cache Bij deze caches is niet de locatie van de cache aangegeven, maar enkel een (fictief) punt in de buurt. Door vooraf een puzzel of opdracht op te lossen kan de echte locatie gevonden worden.
Earth Cache Een Earth cache moet een educatieve geologische opdracht bevatten. Bijvoorbeeld het meten/berekenen van de omvang van een specifiek kenmerk van het gebied, het verzamelen en vastleggen van gegevens (zoals tijdstip van een getijgolf), of door een e-mail naar de cache eigenaar te laten sturen met het antwoord op geologische vragen waarvan de informatie ter plekke te achterhalen is (bijvoorbeeld op een informatiebord). Sinds 01 januari 2011 zijn de richtlijnen aangepast, het maken van een foto is optioneel.
Virtuele cache Op sommige plaatsen is het niet mogelijk of toegestaan een fysieke cache te verstoppen. Een virtuele cache is dus alleen een locatie. Deze caches worden meestal als 'gevonden' beschouwd als de cacher een vraag over de locatie kan beantwoorden en een foto kan tonen. Sinds geruime tijd worden geen nieuwe virtuele caches meer toegevoegd aan de database, een earth cache kan nog wel worden aangemaakt.
Webcam cache De bedoeling is herkenbaar (met GPS zichtbaar) in beeld van een bepaalde webcam te gaan staan en als bewijs het plaatje van de webcam bij het log te voegen. Sinds enige tijd worden geen nieuwe Webcam caches meer toegevoegd aan de database.
Wherigo cache Wherigo is een technisch hulpmiddel voor het bouwen en spelen van avonturen met GPS ondersteuning. Een van de mogelijke toepassingen is het mogelijk maken van interactie tussen geocachers en virtuele objecten en karakters, door het betreden van virtuele zones.
Letterbox Hybrid Bij deze vorm maakt men gebruik van aanwijzingen in plaats van coordinaten. Echter in enkele gevallen heeft de letterbox coordinaten. De maker heeft hem dan zowel letterbox als geocache gemaakt. In de cache hoort een stempel aanwezig te zijn. Sommige cachers hebben zelf ook een logboekje en stempel bij zich. Wanneer iemand een Letterbox heeft gevonden, plaatst hij zijn stempel in het logboek.

-- 9 moeilijkheidgraden voor het vinden. -- 9 moeilijkheidgraden voor het terrein.

Na het verstoppen van de schat maakt de plaatser via internet de locatie bekend aan andere geocachers. In de schat is altijd een logboek aanwezig, waarin de vinder zijn naam moet achterlaten. In de grotere cache behuizingen is ruimte voor ruilattributen. Hier kan men dan voorwerpen ruilen en/of toevoegen. Naast een logje in het logboek, is het ook de bedoeling dat de vinder op de Geocaching-website een log achterlaat, ook als het niet is gelukt de schat te vinden. Tegenwoordig zijn er ook applicaties voor verschillende smartphones. Met deze apps is men altijd online en kan men de caches zien. Tevens is er een mogelijkheid om ter plaatse een log op de website te plaatsen. Tijdens evenement (event)-caches zijn komen geocachers samen om bijvoorbeeld te discussieren over het geocachen. Na het evenement wordt de de eventcache gearchiveerd. Vaak worden speciaal voor het event nieuwe caches gemaakt, die wel blijven liggen. Een bijzonder type event is de Cache In Trash Out-event (CITO) waarbij deelnemers afval opruimen tijdens hun zoektocht naar de cache. Een ander soort evenement is het de Mega-event cache Bij een Mega-event cache wordt hetzelfde gedaan als bij een normaal evenement, maar hier hebben meer dan 500 personen zich voor aangemeld. TEROSS is zelf fervent geocacher en streeft erna gemiddeld 1 geocache per dag te vinden.

Terug naar de geocache cursus.

proef