TEROSS EVENTS
DISCLAIMER De website www.teross.nl is bedoeld als informatiebron van het evenementebureau TEROSS EVENTS
Alle inhoud op www.teross.nl is auteursrechtelijk beschermd en behoort toe aan de redactie van TEROSS.
Foto's, teksten, logo's of iconen mogen onder geen beding overgenomen worden zonder de expliciete toestemming hiervoor. Misbruik wordt vervolgd.
TEROSS publiceert foto's op haar website www.teross.nl. De auteur wordt onder aan iedere fotopagina vermeld en diens naam wordt gelinkt aan zijn of haar website, indien hij/zij hierover beschikt. TEROSS publiceert geen foto's met zichtbaar watermerk of copyright in de afbeelding. Steganografie is bij een aantal afbeeldingen toegepast.
De redactie van TEROSS kiest bij publicatie vrij uit de ingezonden werken. Zij is op geen enkele manier verplicht bepaalde foto's van bepaalde personen te publiceren en eigent zich het recht toe bepaalde foto's voor publicatie te weren. Wanneer iemand een foto naar TEROSS zendt, geeft hij of zij daarmee ook aan de redactie van TEROSS impliciet de toestemming om deze foto te publiceren op de website www.teross.nl. Hetzelfde geldt wanneer een foto wordt getagd met TEROSS of er een expliciete link naar TEROSS bij staat.
De auteur van een gepubliceerde foto behoudt alle auteursrechten voor iedere foto die hij of zij inzendt of die op www.teross.nl gepubliceerd wordt. TEROSS gebruikt deze foto enkel voor publicatie op haar website www.teross.nl en de afgeleiden daarvan. (feed, badge, widget,...) Zij mag deze foto's niet verkopen of zonder toestemming van de auteur aan derden een gebruiksrecht verlenen. Onder geen enkele voorwaarde zal TEROSS enige vorm van vergoeding betalen voor het publiceren van een foto op www.teross.nl. De auteur kan ook geen enkele bijkomende voorwaarde voor publicatie afdwingen.
Het is in geen geval toegelaten om zonder toelating een of meerdere foto's die door TEROSS gehost worden te herpubliceren. Indien de auteur de toestemming geeft om foto's te herpubliceren, mag u deze niet rechtstreeks vanaf de webserver van TEROSS publiceren. TEROSS geeft geen enkele garantie over de periode waarbinnen een foto op www.teross.nl zal worden gehost en te bezichtigen is.
TEROSS gaat er steeds van uit dat alle afgebeelde en geportretteerde personen hun toestemming hebben gegeven voor de publicatie van hun beeld op het internet en op www.teross.nl Indien er over deze toestemming discussie ontstaat, zal TEROSS na schriftelijk verzoek de foto van de desbetreffende persoon verwijderen. TEROSS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld of geacht worden een schadevergoeding te betalen.
De voltallige redactie van TEROSS onderschrijft dat zij geen enkele foto of tekst met racistische, haatdragende of door de Nederlandse wetgever verboden inhoud zal publiceren op haar website. Indien er twijfel bestaat over de inhoud of boodschap van een foto of tekst, kunt u steeds de redactie hierover contacteren en kan zij achteraf beslissen de gewraakte foto of tekst te verwijderen wegens aanstootgevendheid.
proef